Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 4
Hôm qua : 69
Tháng 02 : 2.019
Năm 2020 : 3.961

Công văn của huyện đoàn Hải Lăng hướng dẫn đánh giá năm học 2017 -2018.

Số: 10 - CV/HĐĐ“V/v hướng dẫn xây dựng báo cáo tổng kết, Thang điểm tự đánh giá năm học 2017-2018”

ĐỘI TNTP HỒ CHÍ MINH T.QUẢNG TRỊ

HĐĐ HUYỆN HẢI LĂNG Hải Lăng, ngày 20 tháng 05 năm 2018

* * *

Số: 10 - CV/HĐĐ

“V/v hướng dẫn xây dựng báo cáo tổng kết,

Thang điểm tự đánh giá năm học 2017-2018

 

Kính gửi: Liên Đội các trường Tiểu học, THCS.

 

Thực hiện chương trình công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2017-2018. Để có cơ sở cho việc tổng kết công tác Đội, đánh giá những kết quả đạt được của năm học 2017-2018, Hội đồng Đội huyện yêu cầu các liên Đội thực hiện một số nội dung sau:

1. Xây dựng báo cáo tổng kết năm học 2017-2018 trong đó tập trung đánh giá những nội dung trọng tâm trong chương trình công tác Đội, và các chủ trương do Hội đồng Đội huyện đã triển khai (nêu rõ những thuận lợi, khó khăn, những tồn tại, trong đó nêu rõ những nguyên nhân và hướng khắc phục).

- Báo cáo phải có đầy đủ số liệu cụ thể, những hình ảnh chứng minh cho từng hoạt động đã làm được.

- Giới thiệu những mô hình mới hoạt động có hiệu quả của Liên Đội (có hình ảnh, tư liệu minh họa).

- Tổ chức “Ngày hội Thiếu nhi vui, khỏe – Tiến bước lên Đoàn” nhân kỷ niệm 87 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

- Tổ chức Ngày hội công nhận chương trình rèn luyện Đội viên, các hoạt động kỷ niệm 77 năm ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh, kết quả và chất lượng kết nạp đội viên mới.

2. Chuẩn mực tự đánh giá:

- Căn cứ hướng dẫn của HĐĐ huyện về thang điểm đánh giá năm học 2017-2018 các Liên đội tự đánh giá mức độ hoàn thành của Liên đội mình.

- Yêu cầu các nội dung tự đánh giá cần phải có báo cáo nội dung công việc và có số liệu chứng minh cụ thể.

- Trên cơ sở tự đánh giá, các Liên đội căn cứ số điểm đạt được và đăng ký danh hiệu thi đua từ đầu năm học để tự nhận loại cho đơn vị mình.

3. Hồ sơ thi đua khen thưởng:

Các Liên đội căn cứ theo Hướng dẫn số 10 HD/HĐĐ ngày 20/5/2018 của Hội Đồng Đội huyện về việc “Hướng dẫn thang điểm đánh giá, phân loại, xếp loại thi đua công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2017-2018.

*Lưu ý:

- Các văn bản báo cáo và chuẩn mực thi đua cần phải có xác nhận của HĐĐ xã và BGH nhà trường.

Nhận được công văn này, HĐĐ huyện yêu cầu các Liên đội nghiêm túc triển khai thực hiện các nội dung trên và gửi toàn bộ các văn bản về Văn phòng Huyện đoàn chậm nhất trước ngày 25/5/2018, quá thời gian trên HĐĐ huyện không xếp loại thi đua năm học

 

Nơi nhận: TM.HỘI ĐỒNG ĐỘI HUYỆN

  • Như trên. PHÓ CHỦ TỊCH

- Lưu HĐĐ

 

(đã ký)

 

Nguyễn Thị Phương Liễu

Nguồn: thhaithanhhl.quangtri.edu.vn